Skip to main content
0

En digitaliserad värdekedja

Med hjälp av vår teknik och data skapar vi en digitaliserad värdekedja från foder till bord över hela världen. Vi har börjat! Läs mer om vårt unika digitaliseringsprojekt med start på Gotland.

Samverkan i värdekedjan

Samverkan är nyckeln för att skapa bättre förutsättningar för alla intressenter i näringen. Med vår teknik hjälper vi till att skapa den digitaliserade värdekedjan från foder till bord. En avgörande faktor för att vi ska kunna öka vår inhemska produktion och stärka vår självförsörjningsgrad på ett hållbart och säkert sätt. Där alla blir en del av framgången och tillsammans möter konsumenternas krav och önskemål ställt ur ett livsmedelsperspektiv. Med vår teknik ökar vi inte bara lönsamheten vi säkerställer spårbarheten, kvalitet, djurvälfärd, mäter klimatpåverkan etc. Vi skapar helt nya förutsättningar för alla aktörer i värdekedjan. Vi har börjat! Läs mer om vårt unika digitaliseringsprojekt med start på Gotland.

    *Obligatorika fält