Mår djuren bra?
Växer alla som de ska?

Läs mer

Låt djuren väga sig själva i sin egen stressfria miljö.

Vi ser till att den automatiska viktinsamlingen fungerar och vi tar ett driftansvar för både mjuk- och hårdvara. Inga investeringar eller oförutsedda kostnader. Allt ingår i tjänsten.

Steg #1

Djuren är märkta med RFID-tag. Som kopplar upp dem mot vårt system.

Weighing process - Big data collection

Steg #2

Djuren väger sig själva i vågstationen. Flera gånger per dag. Vikterna processas och analyseras i vår molntjänst.

Decision support & analysis

Steg #3

Informationen visas i realtid enkelt och tydligt för dig.

Se hur det funkar.

Superkrafter till dig och din rådgivare.

Vi ger dig tillgång till information som gör stor skillnad för din verksamhet. Analysera effekterna av en förändrad foderstat under pågående produktion. Dela information och möjliggör rådgivning på distans.

Läs mer

Uppfödare i Vårgårda

“Idag vet jag att jag producerar ett miljösmart kött tack vare Hencols system.”

Fler fördelar

Idag vet jag att jag producerar ett miljösmart kött tack vare Hencols system.

Uppfödare i Vårgårda

Målvikten uppnås i stort sett exakt när tillväxtkurvan förutspått

Uppfödare i Ödeshög

Nu vågar jag dra upp djuren i vikt

Uppfödare i Östergötland

Jag spar 30 timmar i månaden på att slippa väga manuellt

Uppfödare i Östergötland

Är du en del av värdekedjan?

Vill du veta mer om vad vår data kan göra för Din verksamhet?

Läs mer

Nyhetsbrev

Spännande nyheter, intressanta kundmöten, banbrytande innovation, mm.