Mår djuren bra?
Växer alla som de ska?

Vi erbjuder dig möjligheten att se hur dina djur mår. Vad de väger nu samt vad de kommer väga i framtiden.

Fördelar

Du får en säkrare arbetsmiljö när djuren väger sig själva.

Att väga frekvent är en förutsättning för att nå hög produktionseffektivitet. Vi ser till att den automatiska viktinsamlingen fungerar och vi tar ett driftansvar för både mjuk- och hårdvara. Inga investeringar eller oförutsedda kostnader. Allt ingår i tjänsten.

Tjänster

Så fungerar det

The fully automatic weighing system
1

Våg installeras

En komplett vågstation levereras och installeras i ditt stall eller på bete och kopplas upp till internet. Vi förser med internetuppkoppling om det inte finns.
2

Djuren vägs (automatiskt)

Djuren passerar vågen automatiskt när de rör sig normalt i stallet eller på bete. Datorn på vågen läser av djurets RFID-tagg och djurets vikt. Allt skickas upp direkt i molnet.
Skulle djuret inte stå helt på vågen och vikten inte blir komplett så räknas den automatiskt bort.
3

All information blir din

Unika och precisa uträkningar görs med alla viktregistreringar. Detta ger insikter som aldrig tidigare funnits. Som framtida prognoser, tillväxtdata i realtid och i framtiden, datum för uppnådd målvikt och mycket mer.
Allt du behöver för att framtidssäkra din verksamhet med fokus på djurhälsa och förbättrad lönsamhet.
The Hencol cloud

Cirka 1 sekund är allt som behövs.

Vi är stolta över vår världsledande teknik där vi kan läsa av ett djurs identitet (i en RFID-tagg), mäta upp en vikt och skicka upp informationen i molnet, där våra algoritmer bearbetar datan och leverera värdefull information tillbaka till våra kunder. Allt på cirka en sekund och helt utan mänsklig inblandning.

Läs mer

Uppfödare i Vårgårda

“Idag vet jag att jag producerar ett mer miljösmart kött tack vare Hencols system.”

Fler fördelar

Idag vet jag att jag producerar ett miljösmart kött tack vare Hencols system.

Uppfödare i Vårgårda

Målvikten uppnås i stort sett exakt när tillväxtkurvan förutspått

Uppfödare i Ödeshög

Vågen är populär bland djuren. Två dagar efter installation är rekordet 150 vägningar på 24 timmar

Uppfödare i Södermanland

Nu vågar jag dra upp djuren i vikt

Uppfödare i Östergötland

Jag spar 30 timmar i månaden på att slippa väga manuellt

Uppfödare i Östergötland

Är du en del av värdekedjan?

Vill du veta mer om vad vår data kan göra för Din verksamhet?

Läs mer

Nyhetsbrev

Spännande nyheter, intressanta kundmöten, banbrytande innovation, mm.