Våra produkter

LSP-Administration

Ett enkelt sätt att minimera administrationen och få riktig ordning och reda på alla djur i besättningen. Mata in data manuellt med enkla verktyg och få automatisk rapportering och sammanställningar. Detta är instegmodulen i Hencols LiveStock Planner-system (LSP).

 • Ingen krånglig djuradministration i pappersformat – du sköter allt i ett digitalt system
 • Systemet sköter all kommunikation med CDB
 • Gruppera, flytta och gör noteringar av din besättning direkt i systemet
 • Åtkomst från vart än du är via smart phone, platta eller PC

LSP-Beslutsstöd

Effektivisera produktionen med detta tillval. Djuren väger sig helt själva i den automatiska vågstationen. Följ tillväxtkurvor och få signalerade avvikelser. Informationen ger tydliga beslutsunderlag och du kan fokusera på de viktigaste åtgärderna.

Innehåller: 

 • PM – Production Module
 • Automatisk vågstation
 • Ta aktiva beslut baserade på data i realtid
 • Tillväxtprognoser-, planering- & uppföljning allt i ett system
 • Optimera ny insättning av djur
 • Få notiser med åtgärdslista för alla avvikelser
 • Full kontroll över hela din besättnings tillväxt, optimera foderstater etc.

LSP-Optimering

Detta tillval innehåller sjukjournal och resultatrapport. Förbättra djurhälsan med vår Hälso-modul och upptäck insjuknande och skadade djur i ett tidigt skede. Med vår Foder-modul blir det enklare att optimera foderstater.

Innehåller:

 • HM – Health Module
 • FEM – Fodder Efficiency Module
 • Tidig sjukdoms detektering via IR-kamera
 • Hälsotillstånd kopplat till sjukjournal på individnivå
 • FEM – Fodereffektiviseringsmodul