Detta är Hencol

“Vi är det världsledande företaget som samlar in och använder Big Data och AI algoritmer som beslutsstöd inom djurhållning. Användaren kan med informationen som grund ta beslut, i realtid, baserade på riktiga fakta”

Digitaliseringen inom lantbruket kommer ha större påverkan för näringen än när mjölkroboten introducerades på 90-talet. Hencol leder den digitala omställningen inom Animal AgTech sektorn. Den globala efterfrågan ökar och nyteknik kommer vara lösningen för att möta den ökade efterfrågan på ett mer hållbart sätt, med fokus på förbättrad djurhälsa och med mindre klimatpåverkan som följd.Weighing process - Big data collection

Vår lösning är baserad på 10 års forskning och utveckling. Kontinuerlig övervakning av produktionsdata genom automatisk vägning är en helt avgörande faktor för att skapa optimerade beslutsunderlag. Vår teknologi är baserad på Big Data och AI algoritmer som gör det möjligt för oss att leverera ett optimerat stöd till våra kunder i realtid via smartphone, padda eller via dator.

Vår skalbara SaaS lösning är en tjänst utan krav på investeringar. Vi hjälper våra kunder omvandla ett traditionellt arbetssätt till att skapa maximal nytta med digitalisering med vår fulla support.

Vår ambitionsnivå är hög – vi ska hjälpa till att digitalisera värdekedjan från foder till bord över hela världen.

Vår teknologi är applicerbar på många andra djurarter där man vill följa djurets utveckling och hälsotillstånd i realtid.