Skip to main content
0

Nordens Ark & Hencol

Stiftelsen Nordens Ark är en djurpark på svenska västkusten som i många år har arbetat med att bevara utrotningshotade djur och biologisk mångfald. De har idag hand om mängder av olika djur varav en del är de sista av sin art.

Unikt samarbete

Vi på Hencol är väldigt stolta att ha ett pågående samarbete med Nordens Ark där vår teknik ska bli en del i deras viktiga arbete.  Vi kommer i tätt samarbete med Nordens Ark ta fram specialanpassade versioner av vår teknik. När detta finns på plats ska det möjliggöra att hälsodata (viktregistreringar) automatiskt samlas in och ger en tydligare bild i hur deras djur mår. I realtid.

I och med att vi implementerar automatisk vägning så öppnas flera nya dörrar för hur de kan jobba med djuren på Nordens Ark. Rent konkret innebär detta att de över en natt ska kunna gå från att ha några enstaka viktregistreringar per djur per år. Till att ha mängder av pålitliga viktregistreringar, dygnet runt. Helt utan att djuren utsätts för någon extra stress.

Massor med viktregistreringar

Viktdata är en väldigt pålitlig informationskälla. Ett djurs vikt säger mycket om hur det mår. Speciellt om det är många viktregistreringar under en längre tid. Om ett djur tillexempel snabbt går ned i vikt så vill man så tidigt som möjligt fånga upp det och ta extra hand om djuret och utreda orsaken.

För Nordens Ark är detta extra viktigt. Därför kommer vägningsstationer ställas ut på så sätt att djuren knappt kommer märka av att de kommer i kontakt med dem och att dess vikt registreras. Det kommer vara när de passerar från en plats till en annan. Eller när de går och dricker vatten.

Ett annat krav för att detta ska fungera är att det går snabbt för vikten att registreras. Därför är målet kunna fånga upp en viktregistrering på ca 1 sekund när installationer är klara.

Målet med projektet är att personalen på Nordens Ark att känna sig tryggare i att de har pålitligare data som visar hur deras djur mår.

Utrotningshotade urial får

Bild av Nordens Ark

Börjar med Urial-får

Under 2020 påbörjade vi installation av vågstationer för det utrotningshotade urialfåret. För kor och får av lantras. Flera av dessa stationer kommer vara synliga för besökare.

Mer information kommer!

Just nu är vi i fullgång att skapa ny anpassad hårdvara och att slutföra installationer. Så snart vi har mer information så uppdaterar vi det här!

Hör gärna av er om ni har några frågor!

Kontaktperson hos Hencol

Henrik Österlund
+4670 733 36 78
henrik@hencol.se