En lösning som hanterar allt.
Viktinsamling, framtidsprognoser och
djuradministration.

OBEMANNAD VÄGNING

Tillväxt data

Nya insikter om din pågående produktion. Djuren väger sig själva flera gånger per dag. Tillväxtdata – varje dag. Analysera avvikelser. Mår djuren bra? Växer alla som de ska? Förändra och justera foderstat och följ upp resultatet under pågående produktion. Fördjupa samarbetet med din rådgivare. Helt enkelt exakta beslutsunderlag i din mobil, surfplatta eller i datorn.

TIME EFFICIENCY

SPAR TID

Mindre pappersarbete

Full kontroll på alla enskilda djur och grupper. Integration med CDB. Slipp onödig administration.

PLANERA PRODUKTIONEN

Framförhållning skapar trygghet

Systemet förutser exakt målvikt. Månader i förväg. Inga köer. Planera för nyrekrytering i god tid. Alltid fulla stall. Ett optimerat produktionsflöde. Helt enkelt.

OPTIMIZED SLAUGHTER WEIGHT

TA RÄTT BESLUT

Steget före, hela vägen!

Helt nya möjligheter att effektivisera flera former av djuruppfödning. Reducera foderkonsumtion, växtgasutsläpp och optimera tiden på djurhantering. Möjliggör stora besparingar, klimatsmartare uppfödning och högre lönsamhet.

EFFICIENT DESCISIONS SUPPORT

Våra tjänster

Digital djuradministration för manuell och obemannad vägning

LSP-Admin

Börja med vår modul med stöd för manuell vägning inkl. digital djuradministration och automatisk rapportering.

fr. 299 kr/mån
Läs mer & beställ

LSP-Beslutsstöd

Automatisera din verksamhet och lägg till vår modul med obemannad vägning där djuren väger sig själva. Vi ger dig realtidsdata med tillväxtprognoser och stöd i din pågående produktion.

fr. 40 kr/djur/mån
Läs mer & beställ

LSP-Optimering

Kommer under 2020! Optimera din verksamhet vidare med våra moduler för foderoptimering och utökade hälsofunktioner. Registrera dig för att erhålla mer information.

Registrera

Minskad klimatpåverkan

Fördelarna med Hencols system gynnar hela näringen. Effekterna sprider sig långt utanför den egna gården. Minskad foderåtgång, produktionsplanering, förbättrad djurhälsa och planerade transporter är några exempel som bidrar till en minskad klimatpåverkan.

Värdekedjan