Erik Karlsson, Ödeshög

“Tidigare generation lade 4-5 timmar per dag på djuren. Idag lägger jag max 1 timme och djuren är mindre stressade. Hencols lösning har starkt bidragit till detta”

 

OBEMANNAD VÄGNING

Tillväxt data

Nya insikter om din pågående produktion. Djuren väger sig själva flera gånger per dag. Tillväxtdata – varje dag. Analysera avvikelser. Mår djuren bra? Växer alla som de ska? Förändra och juster foderstat och följ upp resultatet direkt. Fördjupa samarbetet med din rådgivare. Helt enkelt exakta beslutsunderlag i din mobil, surfplatta eller i datorn.

TIME EFFICIENCY

SPAR TID

Mindre pappersarbete

Full kontroll på alla enskilda djur och grupper. Integration med CDB. Slipp onödig administration.

PLANERA PRODUKTIONEN

Framförhållning skapar trygghet

Systemet förutser exakt målvikt. Månader i förväg. Inga köer. Planera för nyrekrytering i god tid. Alltid fulla stall. Ett optimerat produktionsflöde. Helt enkelt.

OPTIMIZED SLAUGHTER WEIGHT

TA RÄTT BESLUT

Steget före, hela vägen!

Helt nya möjligheter att effektivisera flera former av djuruppfödning. Reducera foderkonsumtion, växtgasutsläpp och optimera tiden på djurhantering. Möjliggör stora besparingar, klimatsmartare uppfödning och högre lönsamhet.

EFFICIENT DESCISIONS SUPPORT

Så här fungerar det

RFID Identification tag

Steg #1

Kalvarna är märkta med RFID-tag. Som kopplar upp dem mot vårt system.

Weighing process - Big data collection

Steg #2

Djuren väger sig själva. Flera gånger per dag. Vikterna processas och analyseras.

Decision support & analysis

Steg #3

All information samlas och visas enkelt och tydligt för dig. Vart du än är.

Minskad klimatpåverkan

Fördelarna med Hencols system gynnar hela näringen. Effekterna sprider sig långt utanför den egna gården. Minskad foderåtgång, produktionsplanering, förbättrad djurhälsa och planerade transporter är några exempel som bidrar till en minskad klimatpåverkan.