Skip to main content
0
Category

News

Nytt spännande samarbete med JO-Brink

By News, Nyheter

PRESSMEDDELANDE

2021-04-28

J-O BRINK och HENCOL i nytt spännande samarbete

Tillsammans ska AgTech-bolaget Hencol och rådgivningsföretaget J-O Brink skapa nya förutsättningar för svensk nötköttsproduktion. Bolagen har under en längre tid haft en dialog kring vad som behöver tillföras för att framtidssäkra svensk nötköttsproduktion med fokus på åtgärder för att nå ökad lönsamhet, högre produktivitet och stärkt konkurrenskraft för våra lantbrukare.

Ett helt nytt erbjudande har tagits fram där Hencols innovativa teknik integreras med J-O Brinks rådgivning. Lantbrukaren hyr sin utrustning som består av en vågstation och management systemet LiveStock Planner, vilket är utvecklat tillsammans med köttproducenter i Sverige. Vågstationen produceras av Ydre-Grinden som har produktion i Sverige och erkänt hög kvalitet på sina produkter.

”Vi tar ansvar för driften av systemet. På så sätt har lantbrukaren inga investeringar eller kostsamma underhållsavtal” säger Johan Karlberg, VD på Hencol.

Bolagen vill ge nötköttsproducenter tillgång till sin produktionsdata och kunna analysera den i realtid, precis som mjölkproducenterna har kunnat under en längre tid. Möjligheterna att påverka sin pågående produktion, göra nödvändiga förbättringar och påverka utfallet blir nu möjligt.

”Ny teknik ska löna sig. Men bara för att man investerar i ny teknik blir produktionen inte automatisk mer lönsam. Det är viktigt att integrera och använda tekniken på rätt sätt. Genom att tillföra rådgivning med experterna på J-O Brink, kan vi nu tillsammans erbjuda lantbrukare både modern teknik, analys, råd, åtgärder och uppföljning på ett helt annat sätt” fortsätter Johan.

 ”Hencol erbjuder en ny innovativ lösning som våra kunder länge har haft behov av. Hencol har dessutom samma företagskultur och tankesätt som oss – Att lantbrukaren, genom våra produkter och tjänster, ska kunna agera för en bättre djurhälsa och ökat foderutnyttjande. Det i sin tur leder till bättre tillväxt och minskade kostnader” säger Jan-Ove Brink, VD på J-O Brink”.

 ”Att företag samarbetar ger vinster både för kunderna och oss. Kunderna får ett bättre erbjudande och vi som företag kan koncentrera oss på det vi är bäst på. Vi ser mycket fram emot att, tillsammans med Hencol, bidra till att nötköttsproduktionen tar ytterligare ett steg framåt” avslutar Jan-Ove.

 

För mer information, varmt välkommen att kontakta:

Jan-Ove Brink, J-O Brink Sweden AB, jan-ove@jobrink.se,  0703 13 28 88

Johan Karlberg, Hencol, johan@hencol.se, 0706 56 07 01

 

Om Hencol:

Hencol utvecklar tekniker som samlar in djurdata och använder Big Data och AI algoritmer som beslutsstöd inom djurhållning. Användaren kan med informationen som grund ta beslut i realtid, baserade på riktiga fakta. All utveckling sker i nära samarbete med Svenskaproducenter och med andra aktörer inom värdekedjan.

 

Om J-O Brink Sweden AB:

J-O Brink Sweden AB grundades 1998 med målet att leverera ärliga produkter och tjänster, som bidrar till att lantbrukaren självständigt kan agera genom påverkan på djurhälsa, foder och produktion. Huvudkontoret ligger utanför Varberg och företaget har kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland.