Fördelar i alla led

Fördelarna med Hencols system stannar inte vid minskad administration och ökad lönsamhet. Effekterna sprider sig långt utanför den egna gården. Allt från minskad foderåtgång till planerade transporter bidrar till minskade utsläpp.

SPAR TID

Ingen manuell hantering

Hantera din besättning, sortera och gruppera. Ha full kontroll på alla djur. Systemet kommunicerar med CDB så du slipper manuell hantering och pappersarbete.

REDUCERA RISKERNA

Automatisk vägning

Djuren sköter vägningen på egen hand flera gånger om dagen. Minska arbetsinsatsen och undvik skaderisken för både djur och personal.

TIME EFFICIENCY

PLANERA PRODUKTIONEN

Exakt datum för målvikt

Systemet förutser exakt datum för optimal målvikt. Detta gör att du kan skicka djur och planera för nyinsättning i rätt tid. Översikt och planering är ständigt tillgängligt via smartphone, platta eller pc.

OPTIMIZED SLAUGHTER WEIGHT

TA RÄTT BESLUT – HÄR OCH NU

Ligg steget före, hela vägen

Bättre planering, friskare djur och stora tidsbesparingar ger tillsammans ökad lönsamhet.

EFFICIENT DESCISIONS SUPPORT

MINSKA KLIMATPÅVERKAN

Effektivare i alla led

Avelstiden effektiviseras tack vare kontrollerad uppfödning. Detta reducerar både foderkonsumtion och växthusgasutsläpp.

REDUCED CLIMATE IMPACT

Så här fungerar det!

RFID Identification tag

Steg #1

Kalvarna märks med RFID-tag. Varje individ är sedan uppkopplad mot vårt system.

Weighing process - Big data collection

Steg #2

Djuren väger sig själva. Datan processas och analyseras i molnet med hjälp av våra AI-algoritmer.

Decision support & analysis

Steg #3

Systemet genererar optimalt analys- och beslutsunderlag till användaren.