All Posts By

Hencol

Jonas Myrgren blir ny VD på Hencol

By News, Nyheter

 

Jonas har en gedigen erfarenhet och har byggt bolag från startup / scaleup till ledande internationella företag. Senast kommer Jonas från SHL Healthcare där han haft både nationella och internationella roller. Jonas tillträder 1 augusti.

”Jordens befolkning är snart 8 miljarder människor och alla behöver bra mat – det vill säga alla behöver en bonde varje dag. Samtidigt kämpar jordbrukare för sin framtid. Med min bakgrund, uppvuxen på bondgård, känns det otroligt fint att bli en del av teamet som skapar förutsättningar för en transparent, mer lönsam och mer hållbar kedja från jord till bord, idag och i framtiden.” säger Jonas Myrgren

Johan Karlberg har efter att förtjänstfullt drivit och utvecklat Hencol till där vi står idag valt att gå vidare mot nya utmaningar.

”Jag vill ta tillfälle i akt och tacka alla våra kunder, investerare och partners för ett fantastiskt samarbete och engagemang. Ett extra stort tack till vårt team som levererar i alla lägen. Det ska bli spännande att fortsätta följa bolaget som delägare på resan med så mycket som nu är på gång.” säger Johan Karlberg

Hencol är världsledande inom att samla in och använder Big Data och AI algoritmer som beslutsstöd inom djurhållning. Användaren kan med informationen som grund ta beslut, i realtid, baserade på riktiga fakta. Hencol leder den digitala omställningen inom Animal AgTech sektorn. Den globala efterfrågan ökar och ny teknik kommer att vara lösningen för att möte den ökade efterfrågan på ett mer hållbart sätt, med fokus på bättre djurhälsa och mindre klimatpåverkan som följd.

 

Vill du veta mer kontakta

Pia Källqvist

Styrelseordförande

pia@hencol.se

 

Jonas Myrgren 

Tillträdande VD

jonas@hencol.se 

Nytt spännande samarbete med JO-Brink

By News, Nyheter

PRESSMEDDELANDE

2021-04-28

J-O BRINK och HENCOL i nytt spännande samarbete

Tillsammans ska AgTech-bolaget Hencol och rådgivningsföretaget J-O Brink skapa nya förutsättningar för svensk nötköttsproduktion. Bolagen har under en längre tid haft en dialog kring vad som behöver tillföras för att framtidssäkra svensk nötköttsproduktion med fokus på åtgärder för att nå ökad lönsamhet, högre produktivitet och stärkt konkurrenskraft för våra lantbrukare.

Ett helt nytt erbjudande har tagits fram där Hencols innovativa teknik integreras med J-O Brinks rådgivning. Lantbrukaren hyr sin utrustning som består av en vågstation och management systemet LiveStock Planner, vilket är utvecklat tillsammans med köttproducenter i Sverige. Vågstationen produceras av Ydre-Grinden som har produktion i Sverige och erkänt hög kvalitet på sina produkter.

”Vi tar ansvar för driften av systemet. På så sätt har lantbrukaren inga investeringar eller kostsamma underhållsavtal” säger Johan Karlberg, VD på Hencol.

Bolagen vill ge nötköttsproducenter tillgång till sin produktionsdata och kunna analysera den i realtid, precis som mjölkproducenterna har kunnat under en längre tid. Möjligheterna att påverka sin pågående produktion, göra nödvändiga förbättringar och påverka utfallet blir nu möjligt.

”Ny teknik ska löna sig. Men bara för att man investerar i ny teknik blir produktionen inte automatisk mer lönsam. Det är viktigt att integrera och använda tekniken på rätt sätt. Genom att tillföra rådgivning med experterna på J-O Brink, kan vi nu tillsammans erbjuda lantbrukare både modern teknik, analys, råd, åtgärder och uppföljning på ett helt annat sätt” fortsätter Johan.

 ”Hencol erbjuder en ny innovativ lösning som våra kunder länge har haft behov av. Hencol har dessutom samma företagskultur och tankesätt som oss – Att lantbrukaren, genom våra produkter och tjänster, ska kunna agera för en bättre djurhälsa och ökat foderutnyttjande. Det i sin tur leder till bättre tillväxt och minskade kostnader” säger Jan-Ove Brink, VD på J-O Brink”.

 ”Att företag samarbetar ger vinster både för kunderna och oss. Kunderna får ett bättre erbjudande och vi som företag kan koncentrera oss på det vi är bäst på. Vi ser mycket fram emot att, tillsammans med Hencol, bidra till att nötköttsproduktionen tar ytterligare ett steg framåt” avslutar Jan-Ove.

 

För mer information, varmt välkommen att kontakta:

Jan-Ove Brink, J-O Brink Sweden AB, jan-ove@jobrink.se,  0703 13 28 88

Johan Karlberg, Hencol, johan@hencol.se, 0706 56 07 01

 

Om Hencol:

Hencol utvecklar tekniker som samlar in djurdata och använder Big Data och AI algoritmer som beslutsstöd inom djurhållning. Användaren kan med informationen som grund ta beslut i realtid, baserade på riktiga fakta. All utveckling sker i nära samarbete med Svenskaproducenter och med andra aktörer inom värdekedjan.

 

Om J-O Brink Sweden AB:

J-O Brink Sweden AB grundades 1998 med målet att leverera ärliga produkter och tjänster, som bidrar till att lantbrukaren självständigt kan agera genom påverkan på djurhälsa, foder och produktion. Huvudkontoret ligger utanför Varberg och företaget har kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Nu skapar vi den digitaliserade värdekedjan!

By Nyheter

Hencol, Gotland Grönt Centrum och Gotlands Slagteri i en unik satsning för att digitalisera viktiga delar av värdekedjan.

Nordens första digitala slaktkedja för nötkreatur ska utvecklas i ett projekt. Gotland Grönt Centrum AB har fått finansiering från Leader Gute och ska i samarbete med Gotlands Slagteri, Hencol och intresserade lantbrukare utveckla den digitala slaktkedjan.

Projektet ska skapa en teknisk infrastruktur för att knyta ihop tillgängliga system till en helhet som säkerställer djuridentiteten digitalt, ger bättre information till lantbrukaren, säkrare arbetsmiljö för djurskötare, transportörer, slakteripersonal och veterinärer samt möjliggör på sikt bättre spårbarhet och mer information till konsumenterna.

Läs mer om detta unika digitaliseringsprojekt i den bifogade pressreleasen nedan.

Pressmeddelande Gotland Grönt Centrum AB 20201210

Hencol utvecklar verktyg för effektivare nötköttsproduktion

By Nyheter

Hencol startar nu ett innovationsprojekt för att tillsammans med tre nötköttsproducenter och Växa Sverige ta fram digitala verktyg för nötköttsproduktion. Målsättningen är att förbättra producenternas lönsamhet, minska miljöbelastningen, öka djurvälfärden och underlätta omställningen till en mera digitaliserad och effektiviserad livsmedelsproduktion.

Under hösten tar vi flera olika sensorer i drift för att mäta luftkvalité i kalvstallar. Kalvarna vägs också kontinuerligt med Hencols OPV-teknik för att upptäcka diarréer och samband mellan sjukdom och luftkvalitet. Under nästa år sker mesta delen av utvecklingsarbetet som tar fram nya funktioner för djurhälsa, produktionseffektivitet och digital rådgivning. Gård & Djurhälsan medverkar också med värdefull kunskap för djurhälsofunktionerna.

Vi kommer att informera om hur vår digitala teknik underlättar djurhållningen och förbättrar djurhälsan på seminarier och utställningar.

Nordens Ark och Hencol AB utvecklar obemannad djurvägning för djurhälsa i nytt projekt

By Nyheter
Vi är stolta över att kunna presentera att vi under våren 2020 startar ett projekt för Precisionsvägning för djurvälfärd inom lantbruk och djurpark där Nordens Ark och Hencol AB tillsammans utvecklar och demonstrerar djurhälsofunktioner från obemannad precisionsvägning av både lantbruksdjur och djurparksdjur.
Målsättningen är dels att demonstrera för besökare och intresserade hur digital teknik kan användas för att utveckla djurvälfärd, dels att ta fram metoder som bidrar till en bättre djurvälfärd som kontinuerligt hittar indikationer och meddelar automatiskt så att skötselåtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt.
Under 2020 kommer vågstationer för det hotade urialfåret, kor och får av lantras att tas i drift på Nordens Ark. Flera av dessa stationer kommer vara synliga för besökare med information både i text och vid särskilda visningar. Projektet kommer också att demonstreras på mässor och event på Nordens Ark och i södra Sverige under 2020 och 2021. Erfarenheterna från projektet kommer att bidra till ett fortsatt förbättrat uppfödnings- och bevarandearbete med de hotade arterna och lantraserna.
Vi kommer att fortlöpande uppdatera information om projektet på Nordens Arks hemsida. Senare kommer en länk till projektets egen hemsida.

EU-logotyp

LRF ökar digitaliseringstakten med Hencol

By Nyheter

Vi är glada att kunna meddela att LRF investerar i Hencol.

“Digitaliseringen inom nötköttsproduktionen är i dag mycket begränsad, samtidigt som möjligheterna till och behovet av digitalisering i såväl själva produktionen som genom hela värdekedjan är mycket stort. Om näringen kan få tillgång till bra beslutsstöd, baserat på realtidsinformation, är det mycket värdefullt både för den enskilde lantbrukaren och för efterföljande förädlingsled”- Anna-Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

 

Mer info:

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2020/02/lrf-investerar-for-att-oka-digitaliseringstakten-i-lantbruket/

https://www.mynewsdesk.com/se/innovatumsciencepark/pressreleases/hencol-digitaliserar-lantbruket-lrf-blir-ny-delaegare-2971333