All Posts By

Fredrik Helgodt

Många internationella besökare i vår monter på EuroTier

By Nyheter

Vi är just hemkomna från världens största lantbruksmässa, EuroTier i Hannover. Uppmärksamheten vi fick var över förväntan. Varje dag fick vi bekräftat att vår precisionsvägning är världsledande och det finns stort intresse ibland internationella företag inom animalieproduktion både för våra kommersiella system och kommande innovationer. Vi hade många spännande möten som säkert kommer att ta Hencol ut på den internationella marknaden.

Jordbruksaktuellt hälsade på oss i vår monter på EuroTier och skrev:

“Automatisk vägning av köttdjur

Hencol visade på Eurotier upp sitt koncept Connected Livestock Manager. Systemet som tar sin utgångspunkt i den helautomatiska vågstationen som genererar data för optimerad produktion och bättre ekonomi. Vid Jordbruksaktuellts besök i montern, i slutet av mässan, var stämningen närmast euforisk i montern. Att så många från fler världsdelar var intresserade och dessutom ville göra konkreta affärer direkt på mässan, gladde enormt. “

Hencols glada och stolta ägare

 

Horizon 2020

By Nyheter

Hencols projekt Smart Beef (Eco Friendly and Smart Livestock Production) har godkänts i fas 1 i Horizon 2020´s SME-instrument med betyget:  SEAL OF EXELLENCE

Utvärderingen ifrån Europa Kommissionens internationella panel av oberoende experter lyder:

Hencol är poängsatt som ett högkvalitativt projektförslag i en konkurrensintensiv evalueringsprocess.

Detta innebär att Hencol passerat den stränga bedömningsgränsen i Horizon 2020, i de tre kriterierna: kvalitet, effekt och kvalitet, och effektivitet i genomförande som krävs för att få finansiering från EU:s budget Horizon 2020.

Vi är mycket glada för denna utmärkelse som SME-företag. Vi startar nu fas 2 i vår ansökan.

 

Stora framsteg inom Hencols EIP-projekt

By Nyheter

FoderEffektivitetsModulen (FEM) i Hencol’s webbtjänster LiveStock Planner är en ny viktig funktion för digitala nötköttsproduktionssystem som ger automatisk foderövervakning i pågående produktion. Med AI-baserade algoritmer för små tillväxtavvikelser vid autonom vägning finns nu ett automatiskt verktyg för att övervaka varierad tillväxt på grund av icke-optimal foder- eller djurhälsa som observeras av minskad tillväxt eller viktminskning.

Det tekniska genombrottet att automatiskt kunna fånga små tillväxtförändringar och viktavvikelser främjar utvecklingen av djurhälsorienterade funktioner för andra arter och animalieproduktioner.