Nyteknik behöver inte kosta skjortan!

Du hyr din utrusting av oss. Vi tar ansvar för driften av systemet. Inga investeringar eller kostsamma underhållsavtal.
VÅGSTATION INGÅR

Fjärde generationen av vår egenutvecklade vågstation. Tillverkad i Sverige av Ydre-Grinden.

RFID TAGGAR INGÅR

En första omgång RFID (EID) taggar ingår.

INSTALLATION INGÅR

Vi ansvarar för installation, driftsättning och uppkoppling.

SUPPORT & DATATJÄNSTER INGÅR

1,5 timmes obligatorisk utbildning & genomgång av vårt Management system ingår. Support & datatjänster ingår under hela perioden.

SERVICE INGÅR

Service ingår under hela perioden.

RÅDGIVNING 

Vi förmedlar rådgivare som kan våra system och hjälper dig med produktionsrådgivning, både på plats och digitalt.

Automatisk vägning, prognoser, tillväxt och produktionsplanering.