Hencol Vågsystem

Förbättrad djuromsorg

Ingen stress för djuren trots daglig vägning. Avvikelser i tillväxt uppmärksammas direkt.

Sundare arbetsmiljö

Bortrationalisering av manuell vägnings alla negativa effekter.

Tidseffektivisering

Djuren sköter själva vägningen, vilket ger tid över till andra göromål.

Spårbarhet

Elektroniskt märkta djur ger möjlighet till spårbarhet av kött och djur. Å sikt ett högre köttpris.

Roligare på jobbet

Det blir roligare att arbeta när man med modern teknik tjänar mer pengar och får ökad kontroll. Rätt teknik bidrar till ökad framtidstro.

Kom igång nu

Låt djuren göra jobbet. Gör din produktion mer lönsam idag

info@hencol.se +46 (0) 525 211 25

Nyheter / Press