Hencol uppmärksammades på Stenhammardagen 2017 för sin innovation av världsklass.

Hencol AB var inbjudna till Stenhammardagen den 13 juni 2017. Temat för årets Stenhammardag handlar om den av regeringen framlagda propositionen ”En livsmedelsstrategi för Sverige”. Henrik Österlund från Hencol AB visade under rubriken ”Viktväktare online” vårt system för obemannad vägning, och i det här fallet blev det varianten med solcellsdrift.

Hencol har idag som enda företag i världen ett utvecklat system för helautomatisk, obemannad vägning av djur och vi är ledande inom IoT (Internet of Things) för nötköttsproducenter. Vi skapar verktyg för och utvecklar ett smartare sätt att jobba i framtiden och vill fortsätta vara ledande inom denna utveckling. Hencol har gjort omfattande investeringar för att lägga grunden till digitalisering av nötköttsproduktionen. Nästa steg vi nu tar är kopplat till Hencols vågsystem. Vi utvecklar systemet för att på ett enkelt sätt visa åtgång av foder kopplat till hur snabbt varje grupp och enskilt djur växer. Vilket kommer att leda till stora effektiviseringar för nötköttsproducenter och skapa en ökad konkurrenskraft och minskad miljöpåverkan.

All news