Om oss

Vår vision är att öka lönsamheten och produktiviteten inom nötköttsproduktion. Med modern teknik bygger vi förutsättningar för god djurhälsa, bättre arbetsmiljö och sänkta kostnader inom både produktion och administration.

 

Hencol är ett svenskt företag med stor erfarenhet av vägning och produktionsstyrning inom svensk köttproduktion. Våra kunniga och engagerade medarbetare utvecklar, installerar och underhåller körklara system, anpassade till just ditt företag och din produktion. Systemen är lättanvända och driftssäkra och betalar sig mycket snabbt.

 

I Sverige är vi pionjärer med den bästa kompetensen och största erfarenheten inom området. För att optimera våra produkters egenskaper så samarbetar vi ständigt med alla aktörer inom hela värdekedjan – bönder, slakterier, branschorganisationer, företag samt universitet och högskolor.

 

 

Vi brinner för det vi sysslar med. Vårt mål är att stärka den svenska nötköttsproduktionens konkurrenskraft.

Nyheter / Press