Lyckat besök på Växa Sveriges sommarträff i Lagmansholm juni 2017.

Det blev ett mycket lyckat besök för Hencol AB på Växa Sveriges sommarträff i Lagmansholm.

När Henrik Österlund visade Hencol stalldatorsystem med automatisk vägning, som används på gården, rönte det stort intresse hos Växa Sveriges representanter. Alla är mycket nöjda med stalldatorsystemet, både gårdens ägare, representanterna för Växa och Hencol AB. Vi kommer att fortsätta våra diskussioner med Växa.

All news