Hencol AB på Borgeby Fältdagar 2017

Henrik Österlund fanns på Borgeby Fältdagar den 28 juni. De som var intresserade av Hencols produktionssystem hade möjlighet att prata med Henrik, och det var många som tog chansen.

Läs artikeln om Hencol AB på Landsbygdsnätverket 2020. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsbreveipagri/nyhetsarkivforeipagri/effektivarenotkottsproduktionmedettinnovativtsystem.5.121296ea15c24a7e8ae94262.html

All news